Tarieven

Inhoudelijk advies over een registratie of kwestie kost €150,- per uur exclusief BTW. Een eerste contact met inschatting van de te maken kosten is altijd gratis. In de onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen van enkele vaste handelingen. Deze kosten zijn inclusief adviesuren en exclusief BTW.

Merken
Merkonderzoek Benelux (identiek) €150,-
Merkaanvrage Benelux* €600,-
Merkaanvrage EU* €1.700,-
Indienen oppositie Benelux €1.100,-
Behandelen oppositie Benelux vanaf €1.000,-
Indienen oppositie EU €1.100,-
Behandelen oppositie EU vanaf €1.000,-

* Inclusief identiek beschikbaarheidsonderzoek in het Benelux en EU register

Modellen
Modelaanvrage Benelux €600,-
Modelaanvrage EU €900,-
Indienen nietigheidsactie tegen EU model vanaf €1.000,-
Verdedigen nietigheidsactie tegen EU model vanaf €1.000,-
Behandelen nietigheidsactie EU model vanaf €1.000,-
Social Media