Informatie over intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht beschermt geestelijke prestaties. Zo ziet bijvoorbeeld het handelsnaamrecht op de door u bedachte naam van uw onderneming, het auteursrecht op een door u bedacht verhaal en het merkenrecht op de door u bedachte naam waaronder u uw producten verkoopt. Al deze rechten hebben met elkaar gemeen dat ze een niet-tastbare waarde beschermen die u aan uw diensten en producten meegeeft op het moment dat u deze in de markt zet. Deze waarde kan enorm oplopen indien het object waar de rechten op rusten bekendheid verkrijgt onder het publiek.

Daarnaast bieden de intellectuele eigendomsrechten ook bescherming tegen derden die uw producten namaken of meeliften op de bekendheid van uw naam, door een monopolie te creëren. Deze rechten geven u een alleenrecht zodat u ongestoord goodwill op kunt bouwen en optimaal kunt profiteren van wat u heeft bedacht.

Handelsnamen

De naam van een onderneming is automatisch beschermd via de handelsnaamwet vanaf het moment dat deze naam in het economisch verkeer wordt gebruikt. Deze bescherming zorgt er voor dat u een latere gebruiker van een zelfde naam dit gebruik kunt verbieden. Dit geldt ook omgekeerd: anderen kunnen u het gebruik van uw naam ontzeggen als ze eerder waren.

De naam van een onderneming valt onder de handelsnaamwet en het gebruik van de naam geeft u bepaalde rechten. Zo geeft deze wet onder meer de mogelijkheid op te treden tegen nieuwere gelijkende namen in dezelfde branche.

Merken

Een merk is een teken dat producten of diensten identificeert als afkomstig van een bepaald bedrijf. Enkel een merkregistratie geeft een recht op een merk. Omdat u altijd wilt dat consumenten uw merk herkennen tussen alle andere merken, dient u er voor te zorgen dat het merk uniek is en uniek blijft. Dit doet u door een merkregistratie. U kunt anderen dan verbieden hetzelfde teken te gebruiken en zelf ongestoord bouwen aan de goodwill van het merk..

Een merkrecht geeft een alleenrecht op een teken of woord dat een product of dienst indentificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dit recht kan tegen iedereen ingeroepen worden. Maar: zonder registratie geen recht!

Modellen

Dit betreft vormgeving die vast is of een bepaald vast patroon heeft, zoals een tafel, een kopje of een auto, maar ook bijvoorbeeld een lichtpatroon of een bepaalde (vaste) volgorde van beelden. Het modelrecht is een registratierecht, net als het merkrecht.

Design wordt beschermd via het modelrecht als het nieuw is en een eigen karakter heeft. Het modelrecht zorgt ervoor dat vormgeving uniek kan blijven en dat ongewenste kopieën aangepakt kunnen worden.

Auteursrecht

Op alle creatieve prestaties rust een auteursrecht. Derden die een schilderij namaken, een TV-format kopieëren of teksten overnemen van een auteur kunnen aangepakt worden op inbreuk.

Social Media